Der er kommet mange udbydere på nettet, hvorfor det kan være svært at overskue, hvem der er billigst og bedst. De mange online banker har gjort det vanskeligere at gennemskue, hvilken løsning du bør vælge.

Servicebranchen stiller skarpt på låneservices, der kan hjælpe dig med at identificere de førende lånemuligheder for dig, ud fra din private og økonomiske situation.

Opfylder du kravene som ansøger

Der er mange fordele ved bankerne online, men du bør først og fremmest så afklaret hvor du opfylder kravene. De fleste stiller krav til din alder, at du er enten 18, 21 eller 23 år. Andre stiller krav til at du har en bestemt fast indkomst, gennem dit job. .

På Jobindex er det muligt at se gennemsnitslønnen for de fleste faggrupper og her er det tydeligt, at langt de fleste vil opfylde indkomstkravet. Med andre ord, hvis du har et fuldtidsarbejde, bør det ikke være en barriere for dig.

Hvordan finder jeg de bedste lånemuligheder?

Vi ved at artiklen lægger op til en top 3 liste med udbydere, der er bare så mange ubekendte der gør, at det ikke er muligt. Vil du låne 10.000 eller 100.000 kr.? Er du 20 eller 40 år gammel? Har du et fast arbejde, er du studerende, eller på dagpenge?

Alle ansøgninger bliver kreditvurderet individuelt, så din primære opgave er mere, at få ansøgt forskellige steder. Til dette kan du anvende en service som Lendo, hvor du med én ansøgning kommer ud til en lang række banker. Det giver dig det bedste udgangspunkt.

Efterfølgende kan du vurdere de lånetilbud du modtager retur, deres vilkår og ÅOP-sats. Vi anbefaler du vælger den laveste ÅOP, da det er den billigste løsning.

Dit jobtitel har begrænset betydning

At søge penge online, handler ikke om jobtitel eller prestige, men derimod om hvordan din økonomi ser ud. Mange vil opleve det befriende at ansøge online, fordi fokus udelukkende er på tallene i din ansøgning. Opfylder du kravene og har du et fast arbejde, så har du gode muligheder for at blive godkendt.

Hvor meget du tjener, vil derfor have en direkte indvirkning på om du bliver godkendt og hvilken rente du får tilbudt. Når det er sagt, gør det ingen forskel om du er kontorassistent eller tandpleje. For som udgangspunkt har dit job ingen betydning, det er din indkomst som er det afgørende.

Ønsker du at få et indblik i kravene hos de forskellige banker online, kan du tjekke det via Økonomia, hvor det fremgår af deres låneoversigt. Det kan give en god start, hvis du er i den indledende start af låneprocessen.