Serviceindustrien har udviklet sig meget henover de sidste hundrede år. Den industrielle udvikling i Danmark har medført, at landbrug ikke længere er blandt de største erhverv. Omvendt er serviceindustrien vokset sig større og større.

Det betyder at den nu er blandt de største sektorer i det danske erhvervsliv, da maskiner har overtaget meget af det manuelle arbejde.

Kilde: www.dst.dk

Man kan i høj grad skelne mellem “personservice” udført af mennesker og “maskinservice” udført via maskiner eller ved hjælp af maskindele. Servicebranchen.dk ser nærmere på de to områder nedenfor.

Personservice

Personservice er den klart største af de to, da den indebærer hjemmehjælp, rengøring, kundeservice og lignende. Det er et rigtig bredt område, hvor mennesker heldigvis ikke er blevet erstattet af maskiner.

Det er kort sagt ikke muligt at udfase denne del af erhvervslivet, uanset hvor meget man gerne vil effektivisere.

Maskinservice

Undrer du dig over hvad der ligger i ordet “maskinservice”? Det er helt forståeligt, for det er i høj grad en betegnelse vi benytter her på Servicebranchen.dk. Det er nemlig rigtig beskrivende om, at der reelt er markante forskelle i serviceformerne.

Maskinservice indebærer reparationer ved hjælp af reservedele og tilbehør. Det er meget udbredt af specielt virksomheder har brug for nye reservedele.

Eller det kan være en form for service, hvor der benyttes maskiner i mere eller mindre grad. Den store forskel er, at vi ikke kan løse opgaven via manuelt serviceminded arbejde, men er overladt til teknologiens elementer.

Industrien i tal

Man kan sige meget om serviceindustrien og inddele den som man ønsker, men intet kan slå tørre facts. Ønsker du at se industrien i tal, kan du gøre det ved at besøge www.dst.dk her.

Danmarks Statistik har altid mange interessante og aktuelle tal om omsætningen, produktionen og udviklingen i hele Danmarks industri, ikke kun serviceindustrien.

Det danske erhvervsliv har generelt været ramt siden 2008, hvor recessionen ramte hele landet, men de seneste tal viser en stigning på mange fronter de seneste 2-3 år.